ብዛዕባና    ኣድራሻና  
ገዛ »

ዓምዲ
 ዜና
 ቅዋም መንግስቲ
 ፕሮግራም ሬድዮ
 ጋዜጣ መቓልሕ
 ፕሮግራም ቴሌቭዥን
 ግብረ መልሲ
 ጠቐምቲ ሊንክስ
 ፎቶ ጋለሪ
 ፎቶ መፅሄት
 ሪኢቶ/Feedback/
 ናይ ቢሮታት ቅጥዕታት


ኣብ ቀረባ ግዜ
 ጨረታ
 ክፍቲ መደብ ስራሕሓዱሽ ምዕራፍ፣ ስሉጥ ምዕባለና ብምዕቃብ መለለዪ ታሪኽ ዓርሰ ምርኮሳ ዝኾነ ዓብዪ ግድብ ህዳሰና ብዓወት ክዛዘም እዩ፡፡

         

እምነ ኩርናዕ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ እንትብሰር ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ብሄራት፣ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምኻን ድጋፉ ገሊፁዩ፡፡ ኣብዛ ዕለት ኣብ ከተማታት ጥራይ ትሓፂሩ ክተርፍ ዘይክኣላ ናይ ህዝብታት ልዑል ድልየትን ጠለብን ልምዓት፣ሓድነት፣ስምረትን ተስፋ ዓርሰ ምርኮሳን ክሳብ ገጠር ጣቢያታት ብዝበፅሓ ዋሕዚ ምንቅስቓስ ህዝቢ ተሰኒዩ ፡፡

መጋቢት 24/2003 ዓ/ም ኣብ ኩሉ ዜጋ ኣእምሮ ዝተረፈን ቃል ብቓል ዝዛረበሉን መልእክቲ ዓብዪ መራሒ መለስ ዜናዊ ብተኸታታሊ ናይ ድጋፍ ማዕበል ዝተደገፈ ውን ነይሩ፡፡ኢትዮጵያውያን ልቓሕን ሓገዝን እንተይረኸቡ ምስራሕ ኣይኽእሉን ዝብል ናይ ውሽጥን ደገን ኣተሓሳስባ ዝሰበረ ምኻኑ ውን ምስቲ ናይ ድጋፍ ስልፍታት ብቐጥታ ብዝተወደበን ዘይተወደበን መንገዲ ቦንድ ብምዕዳግ ተግባራዊ ምለሽ ሂቡ ፡፡ ምስዚ ጎናጎኒ ህዝቢ ትግራይ ቅድም ኢሉ ብስትራተጂ ሓምለዋይ ልምዓት ዝጀመሮ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ግድባትና ብደለል ከይምልኡ ምስ ሓፈሻዊ ሽቶታት ስትራቴጂ ሓምለዋይ ልምዓት ኣተአሳሲሩውን ብልዑል ብርኪ ኣፈፃፅማ ፈፂሙን ይፍፅም ኣሎን፡፡

ንምሉእ ትሕዝትኡ ...THE GRAND MILLENNIUM DAM OF ETHIOPIA


The Ethiopian Government Growth and Transformation Plan (GTP), includes quintupling the country’s hydro-electric power supply by raising the present capacity   to 10,000 MW in the coming five-year period.  The bulk of this five-fold increase is expected to enter the national grid from the great Nile dam whose construction is scheduled to commence presently at a project site near the Ethio-Sudan border.  From this dam alone, Ethiopia expects to generate 5,250 MW.  While the Dam’s chief advantage to Ethiopia is ensuring a dependable power supply, the project accrues vital benefits to downstream countries - Sudan and Egypt- as well.  The Dam will augment these countries’ access to clean power supply at a competitive import tariff.  In addition, Egypt and Sudan will benefit from the parallel advantages of the project in the form of decreased siltation in their irrigation dams, decline in the frequency of flooding and thereby in reduction of water-resource wastage.  

Read The Full Story ...

New Photo Gallery about Tigray Culture and Tourism!!!

ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሓዱሽ ምዕራፍ፣ ስሉጥ ምዕባለና ብምዕቃብ መለለዪ ታሪኽ ዓርሰ ምርኮሳ ዝኾነ ዓብዪ ግድብ ህዳሰና ብዓወት ክዛዘም እዩ፡፡
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
ዝለዓለ መዓቀኒ ሞዴል ኣብያተ ትምህርቲ ብተመጋጋብነት ክንፍታት ሰራዊትን ፎረም ማሕበረሰብ ትምህርትን ተጠናኺሩ ብዝፍጠር መሰረታዊ ለውጢ ክነዕውቶ ኢና!
ንምሉእ ትሕዝቶ ...

ፕሮግራም ሬድዮ

ጋዜጣ መቓልሕ

ፈነወ ፕሮግራም ሬድዮ ዕለት 25 02 2005  Play    Download

ተወሳኪ
ጋዜጣ መቓልሕ ሕታም ዕለት   Layout 1 Brosher meles dis  

ተወሳኪ

ግብረ መልሲ

ዘይነፅፍ ደገፍ ተጋሩን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን
ንምሉእ ትሕዝቶ ...
The Historical and Remarkable Transformation of Abrha WeAtsibeha
ንምሉእ ትሕዝቶ ...